Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel lấy hoặc tính tuổi từ ngày sinh

Nếu bạn có danh sách ngày sinh của nhân viên trong trang tính Excel, bây giờ, bạn muốn tính tuổi cho từng người trong số họ. Trong Excel, có một số hàm hữu ích, chẳng hạn như YEARFRAC hoặc DATEDIF có thể giúp bạn lấy tuổi theo ngày sinh một cách nhanh chóng và dễ dàng.


Tính tuổi dựa trên ngày sinh với hàm YEARFRAC

Trong Excel, hàm YEARFRAC có thể giúp bạn lấy tuổi từ ngày sinh đã cho, cú pháp chung là:

=YEARFRAC(birthdate, TODAY())
 • birthdate: Ngày sinh nhật.
 • TODAY(): Hàm này trả về ngày hôm nay.

Vì vậy, vui lòng sử dụng công thức dưới đây vào một ô trống:

=YEARFRAC(B2,TODAY())

Và sau đó, kéo chốt điền xuống các ô bạn muốn áp dụng công thức này, tất cả các độ tuổi đã được tính toán và hiển thị dưới dạng số thập phân trong các ô, xem ảnh chụp màn hình:

Lời khuyên: Kết quả được tính là số thập phân bằng cách sử dụng hàm YEARFRAC, để tạo số tuổi dưới dạng số nguyên, bạn nên kết hợp hàm INT như sau:

=INT(YEARFRAC(B2,TODAY()))

Và bạn sẽ nhận được tuổi dưới dạng số nguyên:


Tính tuổi dựa trên ngày sinh với hàm DATEDIF

Hàm DATEDIF cũng có thể chuyển đổi ngày sinh thành tuổi, cú pháp chung là:

=DATEDIF(birthdate, TODAY(), "y")
 • birthdate: Ngày sinh nhật.
 • TODAY(): Hàm này trả về ngày hôm nay.
 • y: Nó trả về số năm đầy đủ từ ngày sinh đến ngày hiện tại.

Bây giờ, hãy nhập hoặc sao chép công thức sau vào một ô trống:

=DATEDIF(B2, TODAY(), "y")

Và tất cả các tuổi đã được tính dựa trên ngày sinh, xem ảnh chụp màn hình:


Tính tuổi dựa trên ngày sinh năm, tháng, ngày

Nếu bạn muốn biết tuổi chính xác của những người, chẳng hạn như bao nhiêu năm, tháng và ngày kể từ ngày sinh của họ đến ngày hiện tại. Bạn nên nối các hàm DATEIF thành một công thức duy nhất như sau:

=DATEDIF(B2,TODAY(),"Y") & " Years, " & DATEDIF(B2,TODAY(),"YM") & " Months, " & DATEDIF(B2,TODAY(),"MD") & " Days"

Và sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả như ảnh chụp màn hình sau:

Mẹo: Nếu bạn muốn bỏ qua 0 năm, tháng hoặc ngày khi áp dụng công thức trên, bạn có thể kết hợp hàm IF để kiểm tra số 0. vui lòng sử dụng công thức này:

=IF(DATEDIF(B2, TODAY(),"y")=0,"",DATEDIF(B2, TODAY(),"y")&" Years, ")& IF(DATEDIF(B2, TODAY(),"ym")=0,"",DATEDIF(B2, TODAY(),"ym")&" Months, ")& IF(DATEDIF(B2, TODAY(),"md")=0,"",DATEDIF(B2, TODAY(),"md")&" Days")

Và sau đó, bạn sẽ nhận được ảnh chụp màn hình bên dưới khi bạn cần, tất cả các độ tuổi được hiển thị theo năm, tháng và ngày mà không có giá trị 0:


Tính tuổi vào ngày cụ thể trong Excel

Đôi khi, bạn muốn lấy tuổi từ ngày sinh đến một ngày cụ thể thay vì ngày hiện tại, trong trường hợp này, bạn chỉ cần thay đổi hàm TODAY () trong đối số thứ hai bằng ngày cụ thể. Nhu la:

=DATEDIF(birthdate, specific_date, "y")
 • birthdate: Ngày sinh nhật.
 • specific_date: Ngày kết thúc mà bạn muốn tính tuổi từ ngày sinh.
 • y: Nó trả về số năm đầy đủ từ ngày sinh đến ngày hiện tại.

Vui lòng sử dụng công thức như sau:

=DATEDIF(B2, C2, "y")

Và sau đó, tuổi đã được tính từ ngày sinh đến ngày cụ thể như sau:

Lời khuyên: Để biết chính xác năm, tháng và ngày của tuổi, vui lòng sử dụng công thức dưới đây:

=DATEDIF(B2, C2,"Y") & " Years, "& DATEDIF(B2,C2,"YM") & " Months, "&DATEDIF(B2,C2, "MD") & " Days"


Tính tuổi dựa trên ngày sinh trước năm 1900

Các công thức trên không hoạt động chính xác khi ngày sinh trước năm 1900, vì khi nhập ngày trước năm 1900, nó sẽ được lưu trữ dưới dạng định dạng văn bản tự động trong Excel. Vì vậy, đây là một chức năng do người dùng xác định giúp bạn lấy tuổi nếu ngày sinh sớm hơn năm 1900.

1. Nhấn nút Alt + F11 phím để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Và sau đó nhấp vào Chèn > Mô-đun, sau đó sao chép mã VBA sau vào cửa sổ Mô-đun.

Tính tuổi từ ngày sinh trước năm 1900 đến ngày nay:

Function AgelnNow(ByVal xDate As Variant)
Dim xIA As Integer
xIA = 0
On Error Resume Next
xIA = DateDiff("yyyy", xDate, Now())
If (Month(Now()) < Month(xDate)) Or (Month(xDate) = Month(Now())) Then
If (Day(Now()) < Day(xDate)) Then
xIA = xIA - 1
End If
End If
If xIA = -1 Then
AgelnNow = "Error"
Else
AgelnNow = xIA
End If
End Function

3. Sau đó, nhập công thức sau vào một ô trống: = AgelnNow (A2) (A2 là ô ngày sinh)

Sau đó kéo chốt điền xuống các ô mà bạn muốn lấy tuổi, tất cả các độ tuổi từ ngày sinh đến hôm nay đã được tính toán, xem ảnh chụp màn hình:

Mẹo: Nếu bạn cần lấy tuổi từ ngày sinh đến ngày mất thay vì ngày hiện tại, vui lòng áp dụng mã dưới đây:

Tính tuổi từ ngày sinh trước năm 1900 đến ngày mất:

Function Age(ByVal StartDate As Variant, ByVal EndDate As Variant)
  Dim xIA As Integer
  xIA = 0
  On Error Resume Next
  xIA = DateDiff("yyyy", StartDate, EndDate)
  If (Month(EndDate) < Month(StartDate)) Or (Month(StartDate) = Month(EndDate)) Then
    If (Day(EndDate) < Day(StartDate)) Then
      xIA = xIA - 1
    End If
  End If
  If xIA = -1 Then
    Age = "Error"
  Else
    Age = xIA
  End If
End Function

Và sử dụng công thức này: = Tuổi (A2, B2) (A2 là ô ngày sinh và B2 là ô ngày chết) để nhận được kết quả như ảnh chụp màn hình bên dưới:


Tính tuổi dựa trên ngày sinh từ hiện tại hoặc một ngày cụ thể với một tính năng tuyệt vời

Kutools cho Excel hỗ trợ một công cụ tiện dụng - Trình trợ giúp ngày & giờ tính năng này có thể giúp bạn tính tuổi dựa trên ngày sinh của ngày hiện tại hoặc một ngày cụ thể mà bạn cần mà không cần nhớ lại bất kỳ công thức đau đớn nào. Nhấp để tải xuống Kutools cho Excel dùng thử miễn phí!


Các hàm tương đối được sử dụng:

 • hàm YEARFRAC:
 • Nó trả về một giá trị thập phân đại diện cho số năm phân số giữa hai ngày.
 • HÔM NAY()
 • Nó cung cấp giá trị ngày hiện tại.
 • INT ()
 • Nó trả về phần nguyên của một giá trị.
 • DATEDIF
 • Hàm này trả về số năm, tháng hoặc ngày giữa hai ngày nhất định.

Các bài tính tuổi tương đối:

 • Tính tuổi từ ngày sinh trong Google Trang tính
 • Bạn đã bao giờ thử tính tuổi từ ngày sinh trong Google sheet chưa? Bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số công thức để bạn có thể giải quyết công việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Tính tuổi từ số ID trong Excel
 • Giả sử, bạn có một danh sách các số ID bao gồm 13 chữ số và 6 số đầu tiên là ngày sinh. Ví dụ, số ID 9808020181286 có nghĩa là ngày sinh là 1998/08/02.
 • Tính tuổi theo năm, tháng và ngày kể từ ngày sinh
 • Nếu có một cột ngày sinh nhất định, bạn có thể nhanh chóng tính toán từng độ tuổi dựa trên ngày sinh cụ thể đó theo năm và tháng và ngày hoặc bằng số thập phân như hình minh họa bên dưới không?

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Bạn có muốn hoàn thành công việc hàng ngày của mình một cách nhanh chóng và hoàn hảo? Kutools cho Excel mang đến 300 tính năng nâng cao mạnh mẽ (Kết hợp sổ làm việc, tính tổng theo màu, chia nhỏ nội dung ô, chuyển đổi ngày tháng, v.v.) và tiết kiệm 80% thời gian cho bạn.

 • Được thiết kế cho 1500 tình huống công việc, giúp bạn giải quyết 80% các vấn đề về Excel.
 • Giảm hàng nghìn lần nhấp chuột và bàn phím mỗi ngày, giảm mỏi mắt và mỏi tay.
 • Trở thành chuyên gia Excel trong 3 phút. Không còn cần phải nhớ bất kỳ công thức và mã VBA đau đớn nào.
 • 30 ngày dùng thử miễn phí không giới hạn. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày. Nâng cấp miễn phí và hỗ trợ trong 2 năm.
Ribbon của Excel (với Kutools cho Excel được cài đặt)

Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang lại các tab hiệu quả cho Office (bao gồm Excel), Giống như Chrome, Firefox và Internet Explorer mới.
Ảnh chụp màn hình của Excel (với Office Tab được cài đặt)
Nhận xét (1)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi e rằng chức năng Tuổi của bạn có thể bị sai sót? Nếu bạn nhìn vào A3 & B3, ví dụ cho biết sinh 8/15/1776 (15/1776/1816) và mất 5/21/21 (1816/3/40): nếu họ mất vào tháng 39, XNUMX tháng trước sinh nhật tháng XNUMX, họ chưa đến XNUMX tuổi; Họ vẫn đang ở tuổi XNUMX. Có vẻ như có điều gì đó không được tính toán chính xác? Tôi muốn biết suy nghĩ của bạn và tôi mong nhận được câu trả lời của bạn.-Doug H.
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất