Bỏ qua nội dung chính

Chia kích thước thành từng chiều dài, chiều cao và chiều rộng

Bài viết này giải thích cách chia các kích thước trong ô thành ba phần (các kích thước riêng lẻ bao gồm chiều dài, chiều cao và chiều rộng).


Làm thế nào để chia kích thước thành ba phần?

Để chia các kích thước thành từng chiều dài, chiều cao và chiều rộng, bạn cần áp dụng riêng ba công thức khác nhau.

Công thức chung để trích xuất thứ nguyên đầu tiên

=LEFT(text,FIND("char",text)-1)

Công thức chung của trích xuất thứ nguyên thứ hai

=MID(text,FIND("char",text)+1,FIND("@",SUBSTITUTE(text,"char","@",2))-(FIND("char",text)+1))

Công thức chung của việc trích xuất thứ nguyên thứ ba

=RIGHT(text,LEN(text)-FIND("@",SUBSTITUTE(text,"char","@",2)))

Đối số của các công thức trên

Bản văn: Chuỗi bạn muốn trích xuất số ký tự đã cho từ nó. Nó có thể:

  • 1. Đoạn văn đặt trong dấu ngoặc kép;
  • 2. Hoặc một tham chiếu đến một ô chứa văn bản.

Biểu đồ: Nhân vật bạn sẽ phân chia các kích thước dựa trên.

Làm thế nào để sử dụng các công thức này?

Đầu tiên, chúng ta cần lấy thứ nguyên đầu tiên.

1. Chọn một ô trống để xuất ra thứ nguyên đầu tiên.

2. Nhập công thức dưới đây vào nó và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả và kéo Fill Handle để áp dụng công thức cho các ô khác khi bạn cần.

=LEFT(B5,FIND("x",B5)-1)

Sau đó, chúng ta sẽ tách chiều thứ hai như sau.

1. Chọn một ô trống để xuất ra kích thước thứ hai.

2. Nhập công thức dưới đây vào nó và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả và kéo Fill Handle để áp dụng công thức cho các ô khác khi bạn cần.

=MID(B5,FIND("x",B5)+1,FIND("@",SUBSTITUTE(B5,"x","@",2))-(FIND("x",B5)+1))

Cuối cùng, nhận kích thước cuối cùng

1. Chọn một ô trống để xuất ra kích thước cuối cùng.

2. Nhập công thức dưới đây vào nó và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả và kéo Fill Handle để áp dụng công thức cho các ô khác khi bạn cần.

=RIGHT(B5,LEN(B5)-FIND("@",SUBSTITUTE(B5,"x","@",2)))

Các công thức này hoạt động như thế nào?

=LEFT(B5,FIND("x",B5)-1)

1. FIND("x",B5)-1: Hàm FIND lấy vị trí của chữ "x" đầu tiên trong B5. Để nhận được kích thước đầu tiên không có "x" đầu tiên, bạn cần phải trừ 1. Khi đó kết quả là 4-1 = 3.
2. LEFT(B5,3): Hàm LEFT trích xuất 3 ký tự bắt đầu từ phía bên trái của ô B5 và trả về kết quả là 100.

=MID(B5,FIND("x",B5)+1,FIND("@",SUBSTITUTE(B5,"x","@",2))-(FIND("x",B5)+1))

1. FIND("x",B5)+1: Hàm FIND định vị chữ "x" đầu tiên của B5. Vì bạn cần lấy thứ nguyên thứ hai sau dấu "x" đầu tiên, ở đây cần thêm 1. Khi đó kết quả là 4 + 1 = 5.
2. FIND("@",SUBSTITUTE(B5,"x","@",2)):

  • SUBSTITUTE(B5,"x","@",2): Hàm SUBSTITUTE thay thế "x" thứ hai trong B5 bằng "@" và trả về kết quả là 100x50 @ 300;
  • FIND("@",100x50@300): Hàm FIND ở đây lấy vị trí của ký tự "@" trong văn bản 100x50 @ 300 và trả về kết quả là 7.

3. (FIND("x",B5)+1): Như bước 1 đã đề cập ở trên, ở đây hàm FIND định vị chữ "x" đầu tiên của B5 và thêm 1 để trả về kết quả là 5.
4. MID(B5,5,7-(5)): Hàm MID trích xuất hai ký tự (7-5 ​​= 2) bắt đầu từ ký tự thứ năm của văn bản trong B5. Và trả về kết quả cuối cùng là 50.

=RIGHT(B5,LEN(B5)-FIND("@",SUBSTITUTE(B5,"x","@",2)))

1. LEN(B5): Hàm LEN tính tổng độ dài chuỗi trong B5 và trả về kết quả là 10;
2. FIND("@",SUBSTITUTE(B5,"x","@",2)):

  • SUBSTITUTE(B5,"x","@",2): Hàm SUBSTITUTE thay thế "x" thứ hai trong B5 bằng "@" và trả về kết quả là 100x50 @ 300;
  • FIND("@",100x50@300): Hàm FIND ở đây định vị "@" trong văn bản 100x50 @ 300 và trả về kết quả là 7.

3. LEN(B5)-FIND("@",SUBSTITUTE(B5,"x","@",2)): (10-7) Tổng độ dài của chuỗi văn bản trong ô B5 trừ đi 7 ký tự đầu tiên và trả về kết quả là 3.
4. RIGHT(B5,3): Và sau đó hàm RIGHT trích xuất 3 ký tự bắt đầu từ phía bên phải của B5 và trả về kích thước thứ ba là 300.


Các chức năng liên quan

Hàm LEFT trong Excel
Hàm LEFT trích xuất số ký tự đã cho từ phía bên trái của một chuỗi được cung cấp.

Hàm MID trong Excel
Hàm MID được sử dụng để tìm và trả về một số ký tự cụ thể từ giữa chuỗi văn bản nhất định.

Hàm RIGHT trong Excel
Hàm RIGHT trích xuất một số ký tự cụ thể từ phía bên phải của chuỗi văn bản.

Hàm FIND trong Excel
Hàm FIND được sử dụng để tìm một chuỗi trong một chuỗi khác và trả về vị trí bắt đầu của chuỗi bên trong một chuỗi khác.

Hàm LEN trong Excel
Hàm LEN trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản.

Hàm SUBSTITUTE trong Excel
Hàm SUBSTITUTE của Microsoft Excel thay thế văn bản hoặc ký tự trong chuỗi văn bản bằng văn bản hoặc ký tự khác.


Công thức liên quan

Chia kích thước thành hai phần trong Excel
Bài viết này giải thích cách sử dụng công thức để chia các kích thước trong ô thành hai phần không có đơn vị (chiều dài và chiều rộng riêng lẻ).

Tách số khỏi đơn vị đo lường
Bài viết này giải thích cách sử dụng công thức để tách các số khỏi các đơn vị đo lường.


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools for Excel - Giúp Bạn Nổi Bật Giữa Đám Đông

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao  |  Xóa hàng trống  |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu  |  Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Super VLookup: Nhiều tiêu chí  |  Nhiều giá trị  |  Trên nhiều trang tính  |  Tra cứu mờhữu ích. Cảm ơn !
Khuyến cáo. Danh sách thả xuống: Danh sách thả xuống dễ dàng  |  Danh sách thả xuống phụ thuộc  |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọnhữu ích. Cảm ơn !
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  So sánh các cột với Chọn các ô giống nhau và khác nhau hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới  |  Chế độ xem thiết kế  |  Thanh công thức lớn  |  Trình quản lý sổ làm việc & trang tính | Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)  |  Bảng chọn ngày  |  Kết hợp các bảng tính  |  Mã hóa/Giải mã ô  |  Gửi email theo danh sách  |  Siêu lọc  |  Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự ...)  |  50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt ...)  |  40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh ...)  |  19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn ...)  |  12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ ...)  |  7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Tách ô Excel ...)  |  ... và nhiều hơn nữa

Kutools for Excel Tự hào có hơn 300 tính năng, Đảm bảo rằng những gì bạn cần chỉ là một cú nhấp chuột...


Office Tab - Cho phép đọc và chỉnh sửa theo tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

  • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
  • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
  • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
  • Mang các tab hiệu quả đến Office (bao gồm Excel), giống như Chrome, Edge và Firefox.
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations