Bỏ qua nội dung chính

Công thức Excel: Trích xuất họ và tên từ địa chỉ e-mail

Tác giả: Mặt trời Sửa đổi lần cuối: 2020-03-05

Hướng dẫn này giới thiệu các công thức để trích xuất họ và tên từ các địa chỉ email đã cho vào các ô riêng biệt như hình minh họa bên dưới, nó cũng cung cấp ví dụ để giải thích các đối số và các phần của công thức.
phần mở rộng giải nén doc từ tên tệp 5

Trích xuất tên

Công thức chung:

LEFT(e_address,FIND("separator",)-1)

Lập luận

E_address: the email address you want to extract the first name.
Separator: the delimiter between first name and last name.

Công thức này hoạt động như thế nào

Để trích xuất tên từ địa chỉ email trong ô B3, vui lòng sử dụng công thức dưới đây:

=LEFT(B3,FIND("_",B3)-1)

Ấn Bản đăng ký hạng mục thi Chìa khóa.
doc trích xuất họ và tên email 2

Giải thích

FIND chức năng: để tìm vị trí bắt đầu của một ký tự hoặc văn bản trong một chuỗi văn bản nhất định. Công thức TÌM ("_", B3) tìm vị trí của ký tự “_” trong ô B3, trả về 4.

LEFT chức năng: trích xuất văn bản từ phía bên trái của chuỗi văn bản nhất định dựa trên độ dài văn bản đã cho. Công thức LEFT (B3, FIND ("_", B3) -1) Có thể được xem như TRÁI (B3,4-1), trích xuất 3 ký tự đầu tiên từ văn bản trong ô B3.

Trích xuất họ

Công thức chung

LEFT(RIGHT(e_address,LEN(e_address)-FIND("separacter",e_address)),FIND("@",RIGHT(e_address,LEN(e_address)-FIND("separator",e_address)))-1)

Tranh luận

E_address: the email address you want to extract the first name.
Separator: the delimiter between first name and last name.

Công thức này hoạt động như thế nào

Để trích xuất họ từ địa chỉ email trong ô B3, vui lòng sử dụng công thức dưới đây:

=LEFT(RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)),FIND("@",RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)))-1)

Ấn Bản đăng ký hạng mục thi Chìa khóa.
doc trích xuất họ và tên email 3

Giải thích

FIND chức năng: để tìm vị trí bắt đầu của một ký tự hoặc văn bản trong một chuỗi văn bản nhất định.

LEN chức năng: đếm số lượng của một chuỗi văn bản.

RIGHT chức năng: để trích xuất văn bản từ phía bên phải.

Công thức RIGHT (B3, LEN (B3) -FIND ("_", B3)) Có thể được xem như:
= RIGHT (B3, LEN (B3) -4)
= RIGHT (B3,17)
=""

Sau đó FIND ("@", RIGHT (B3, LEN (B3) -FIND ("_", B3))) Có thể được xem như
= TÌM ("@", "")
= "6"

LEFT chức năng: trích xuất văn bản từ phía bên trái của chuỗi văn bản nhất định dựa trên độ dài văn bản đã cho. Công thức LEFT(RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)),FIND("@",RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)))-1) có thể được xem như sau:
=LEFT(RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)),6-1)
= LEFT ("", 5)
= "Smith"

chú ý

Nếu bạn muốn trích xuất họ và tên bằng chữ hoa đầu tiên, bạn có thể thêm hàm PROPER vào phía trước các công thức trên, chẳng hạn như:

= PROPER (LEFT (B3, FIND ("_", B3) -1))
=PROPER(LEFT(RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)),FIND("@",RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)))-1))
doc trích xuất họ và tên email 4

Tệp mẫu

doc mẫuNhấp để tải xuống tệp mẫu


Công thức tương đối


Chức năng tương đối

 • Hàm RIGHT
  Trích xuất văn bản từ phía bên phải.
 • Hàm LEFT
  Trích xuất văn bản từ phía bên trái của chuỗi văn bản.
 • Hàm LEN
  Lấy số ký tự trong văn bản.
 • Chức năng tìm kiếm
  Tìm vị trí của một ký tự hoặc chuỗi con cụ thể từ chuỗi văn bản đã cho.
 • Hàm FIND
  Tìm một chuỗi trong một chuỗi khác

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

🤖 Trợ lý AI của Kutools: Cách mạng hóa việc phân tích dữ liệu dựa trên: Thực thi thông minh   |  Tạo mã  |  Tạo công thức tùy chỉnh  |  Phân tích dữ liệu và tạo biểu đồ  |  Gọi các hàm Kutools...
Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao  |  Xóa hàng trống  |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu  |  Vòng không có công thức ...
Super VLookup: Nhiều tiêu chí  |  Nhiều giá trị  |  Trên nhiều trang tính  |  Tra cứu mờ...
Khuyến cáo. Danh sách thả xuống: Danh sách thả xuống dễ dàng  |  Danh sách thả xuống phụ thuộc  |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn...
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  So sánh các cột với Chọn các ô giống nhau và khác nhau ...
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới  |  Chế độ xem thiết kế  |  Thanh công thức lớn  |  Trình quản lý sổ làm việc & trang tính | Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)  |  Bảng chọn ngày  |  Kết hợp các bảng tính  |  Mã hóa/Giải mã ô  |  Gửi email theo danh sách  |  Siêu lọc  |  Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự ...)  |  50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt ...)  |  40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh ...)  |  19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn ...)  |  12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ ...)  |  7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Tách ô Excel ...)  |  ... và nhiều hơn nữa

Kutools cho Excel tự hào có hơn 300 tính năng, Đảm bảo rằng những gì bạn cần chỉ là một cú nhấp chuột...

Mô tả


Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang các tab hiệu quả đến Office (bao gồm Excel), giống như Chrome, Edge và Firefox.
Comments (5)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
<body><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4">
 <tbody style="font-family:sans-serif">
  <tr bgcolor="#999999" style="color:#ffffff;">
   <td>Email Address</td>
   <td>First Name</td>
   <td>Last Name</td>
   <td>Domain</td>
   <td>Separator</td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td>
   <td>Jane</td>
   <td>Doe</td>
   <td>abc.com</td>
   <td>“_”</td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#eeeeee">
   <td></td>
   <td>John</td>
   <td>Smith</td>
   <td>cbs.com</td>
   <td>“.”</td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td>
   <td>G</td>
   <td>Jones</td>
   <td>nbc.com</td>
   <td>none</td>
  </tr>
 </tbody>
This comment was minimized by the moderator on the site
<html>

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered)">
<style id="email_address_parser_18438_Styles">
<!--
col
	{mso-width-source:auto;}

 /* Font Definitions */
 @font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin-right:0in;
	margin-left:0in;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;
	color:black;}
.MsoChpDefault
	{font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
	{size:8.5in 11.0in;
	margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=EN-US link="#0563C1" vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'>

<div class=WordSection1>

<p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='font-family:"Times New Roman",serif;
color:windowtext'>&nbsp;&nbsp; </span></p>

<!--The following information was generated by Microsoft Excel's Publish as Web
Page wizard.--><!--If the same item is republished from Excel, all information between the DIV
tags will be replaced.--><!-----------------------------><!--START OF OUTPUT FROM EXCEL PUBLISH AS WEB PAGE WIZARD --><!----------------------------->

<div align=center>

<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=659
 style='width:494.0pt;border-collapse:collapse'>
 <col width=148 span=2 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:4736;
 width:111pt'><col width=99 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:3157;width:74pt'><col width=96 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:3072;width:72pt'><col width=77 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:2474;width:58pt'><col width=91 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:2901;width:68pt'>
 <tr style='height:16.0pt'>
 <td width=148 nowrap valign=bottom style='width:111.0pt;border:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-right:none;background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;
 height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>Subscriber
 Key</span></b></p>
 </td>
 <td width=148 nowrap valign=bottom style='width:111.0pt;border-top:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-left:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;
 background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>Email
 Address</span></b></p>
 </td>
 <td width=99 nowrap valign=bottom style='width:74.0pt;border-top:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-left:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;
 background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>First Name</span></b></p>
 </td>
 <td width=96 nowrap valign=bottom style='width:1.0in;border-top:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-left:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;
 background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>Last Name</span></b></p>
 </td>
 <td width=77 nowrap valign=bottom style='width:58.0pt;border-top:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-left:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;
 background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>Domain</span></b></p>
 </td>
 <td width=91 nowrap valign=bottom style='width:68.0pt;border:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-left:none;background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:
 16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>Separator</span></b></p>
 </td>
 </tr>
 <tr style='height:16.0pt'>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;background:#EDEDED;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt;box-sizing: border-box'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'></span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>Jane</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt;box-sizing: border-box'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>Doe</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>abc.com</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:solid #C9C9C9 1.0pt;background:#EDEDED;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>“_”</span></p>
 </td>
 </tr>
 <tr style='height:16.0pt'>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;
 height:16.0pt;box-sizing: border-box'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'></span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>John</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt;box-sizing: border-box'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>Smith</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>cbs.com</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:solid #C9C9C9 1.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;
 height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>‘,”</span></p>
 </td>
 </tr>
 <tr style='height:16.0pt'>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;background:#EDEDED;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt;box-sizing: border-box'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'></span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>G</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>Jones</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>nbc.com</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:solid #C9C9C9 1.0pt;background:#EDEDED;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>none</span></p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=148 nowrap valign=bottom style='width:111.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 <td width=148 nowrap valign=bottom style='width:111.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 <td width=99 nowrap valign=bottom style='width:74.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 <td width=96 nowrap valign=bottom style='width:1.0in;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 <td width=77 nowrap valign=bottom style='width:58.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 <td width=91 nowrap valign=bottom style='width:68.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 </tr>
</table>

</div>

<p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='font-family:"Times New Roman",serif;
color:windowtext'>&nbsp;</span></p>

<!-----------------------------><!--END OF OUTPUT FROM EXCEL PUBLISH AS WEB PAGE WIZARD--><!-----------------------------></div>

</body>

</html>
This comment was minimized by the moderator on the site
This supports any separator by simply adding or replacing the MIN array. It also proper cases the name:

** First Name **

=PROPER(
  LEFT(
    LEFT(
      [@[Email Address]],
      FIND(
        "@",
        [@[Email Address]]
      ) - 1
    ),
    MIN(
      IFERROR(
        FIND(
          {
           ".",
           "_"
          },
          LEFT(
            [@[Email Address]],
            FIND(
              "@",
              [@[Email Address]]
            ) - 1
          )
        ),
        ""
      )
    ) - 1
  )
)


** Last Name **

=PROPER(
  RIGHT(
    LEFT(
      [@[Email Address]],
      FIND(
        "@",
        [@[Email Address]]
      ) - 1
    ),
    LEN(
      LEFT(
        [@[Email Address]],
        FIND(
          "@",
          [@[Email Address]]
        ) - 1
      )
    ) -
    MIN(
      IFERROR(
        FIND(
          {".","_"},
          LEFT(
            [@[Email Address]],
            FIND(
              "@",
              [@[Email Address]]
            ) - 1
          )
        ),
        ""
      )
    )
  )
)
This comment was minimized by the moderator on the site
I realized using the @ within the command also helped but did not isolate the first and last name where applicable.
=PROPER(LEFT(A4,FIND("@",A4)-1))

I will keep researching and hopefully be able to fine tune better

Thank you very much for this article.
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you very much for this article. I have another question regarding these formula.
- Say I have these scenarios - I want to separate FNAME & LNAME from this email
With this command =PROPER(LEFT(A4,FIND("_",A4)-1)); I will be able to produce Ann Bee, but this sign "__ must be changed to "." ,

How do I fix this when this happens say I have - this previous command will produce abee@yahoo as the first name when I am looking to achieve Abee....please can you help.
There are no comments posted here yet
Leave your comments
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations