Bỏ qua nội dung chính

Tra cứu và truy xuất toàn bộ cột

Để tra cứu và truy xuất toàn bộ cột bằng cách khớp với một giá trị cụ thể, INDEX Đội hình thi đấu công thức sẽ giúp bạn một việc.

tra cứu và truy xuất toàn bộ cột 1

Tra cứu và truy xuất toàn bộ cột dựa trên một giá trị cụ thể
Tính tổng toàn bộ cột dựa trên một giá trị cụ thể
Phân tích sâu hơn toàn bộ cột dựa trên một giá trị cụ thể


Tra cứu và truy xuất toàn bộ cột dựa trên một giá trị cụ thể

Để có được danh sách bán hàng quý 2 theo bảng trên, trước tiên bạn có thể sử dụng hàm MATCH để trả về vị trí của doanh số quý 2 và sẽ được đưa vào INDEX để truy xuất các giá trị tại vị trí đó.

Cú pháp chung

=INDEX(return_range,0,MATCH(lookup_value,lookup_array,0))

√ Lưu ý: Đây là công thức mảng yêu cầu bạn nhập với Ctrl + sự thay đổi + đăng ký hạng mục thi.

 • return_range: Phạm vi mà bạn muốn công thức kết hợp trả về danh sách bán hàng quý 2 từ đó. Ở đây đề cập đến phạm vi bán hàng.
 • tra cứu_giá trị: Giá trị mà công thức kết hợp sử dụng để tìm thông tin bán hàng tương ứng. Ở đây đề cập đến quý đã cho.
 • tra cứu_mảng: Phạm vi ô phù hợp với lookup_value. Ở đây đề cập đến các tiêu đề quý.
 • trận đấu_type 0: Buộc MATCH tìm giá trị đầu tiên chính xác bằng lookup_value.

để có được danh sách doanh số quý 2, vui lòng sao chép hoặc nhập công thức bên dưới vào ô I6, nhấn Ctrl + sự thay đổi + đăng ký hạng mục thi, sau đó bấm đúp vào ô và nhấn F9 để nhận được kết quả:

= INDEX (C5: F11, 0, TRẬN ĐẤU ("Quý 2",C4: F4, 0))

Hoặc, sử dụng tham chiếu ô để làm cho công thức động:

= INDEX (C5: F11, 0, TRẬN ĐẤU (I5,C4: F4, 0))

tra cứu và truy xuất toàn bộ cột 2

Giải thích công thức

=INDEX(C5:F11,0,MATCH(I5,C4:F4,0))

 • TRẬN ĐẤU (I5, C4: F4,0): Mô hình trận đấu_type 0 buộc hàm MATCH trả về vị trí của Q2, giá trị trong I5, trong phạm vi C4: F4, Đó là 2.
 • MỤC LỤC(C5: F11, 0,TRẬN ĐẤU (I5, C4: F4,0)) = INDEX (C5: F11, 0,2): Hàm INDEX trả về tất cả các giá trị trong 2cột thứ n của phạm vi C5: F11 trong một mảng như thế này: {7865;4322;8534;5463;3252;7683;3654}. Lưu ý rằng để làm cho mảng hiển thị trong Excel, bạn nên bấm đúp vào ô mà bạn đã nhập công thức, rồi nhấn F9.

Tính tổng toàn bộ cột dựa trên một giá trị cụ thể

Vì chúng tôi có danh sách bán hàng trong tay ngay bây giờ, để có được Tổng sản lượng bán hàng quý 2 sẽ là một trường hợp dễ dàng cho chúng tôi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thêm hàm SUM vào công thức để tính tổng tất cả các giá trị bán hàng từ danh sách.

Cú pháp chung

=SUM(INDEX(return_range,0,MATCH(lookup_value,lookup_array,0)))

Trong ví dụ này, để có được Tổng sản lượng bán hàng quý 2, vui lòng sao chép hoặc nhập công thức bên dưới vào ô I8 và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận được kết quả:

= SUM (INDEX (C5: F11, 0, TRẬN ĐẤU (I5,C4: F4, 0)))

tra cứu và truy xuất toàn bộ cột 3

Giải thích công thức

=SUM(INDEX(C5:F11,0,MATCH(I5,C4:F4,0)))

 • TRẬN ĐẤU (I5, C4: F4,0): Mô hình trận đấu_type 0 buộc hàm MATCH trả về vị trí của Q2, giá trị trong I5, trong phạm vi C4: F4, Đó là 2.
 • MỤC LỤC(C5: F11, 0,TRẬN ĐẤU (I5, C4: F4,0)) = MỤC LỤC(C5: F11, 0,2): Hàm INDEX trả về tất cả các giá trị trong 2cột thứ n của phạm vi C5: F11 trong một mảng như thế này: {7865;4322;8534;5463;3252;7683;3654}.
 • TỔNG(MỤC LỤC(C5: F11, 0,TRẬN ĐẤU (I5, C4: F4,0))) = SUM ({7865;4322;8534;5463;3252;7683;3654}): Hàm SUM tính tổng tất cả các giá trị trong mảng, sau đó nhận tổng doanh số bán hàng quý 2, $40,773.

Phân tích sâu hơn toàn bộ cột dựa trên một giá trị cụ thể

Để xử lý bổ sung trên danh sách bán hàng quý 2, bạn có thể chỉ cần thêm các hàm khác như SUM, AVERAGE, MAX, MIN, LARGE, v.v. vào công thức.

Ví dụ, để có được một khối lượng bán hàng trung bình trong Quý 2, bạn có thể sử dụng công thức:

= AVERAGE (INDEX (C5: F11, 0, TRẬN ĐẤU (I5,C4: F4, 0)))

Để tìm ra doanh số bán hàng cao nhất trong quý 2, sử dụng một trong các công thức dưới đây:

= MAX (INDEX (C5: F11, 0, TRẬN ĐẤU (I5,C4: F4, 0)))
OR
= LARGE (INDEX (C5: F11, 0, TRẬN ĐẤU (I5,C4: F4, 0)),1)


Các chức năng liên quan

Hàm INDEX trong Excel

Hàm INDEX trong Excel trả về giá trị được hiển thị dựa trên một vị trí nhất định từ một phạm vi hoặc một mảng.

Hàm MATCH trong Excel

Hàm MATCH trong Excel tìm kiếm một giá trị cụ thể trong một phạm vi ô và trả về vị trí tương đối của giá trị.


Công thức liên quan

Tra cứu và truy xuất toàn bộ hàng

Để tra cứu và truy xuất toàn bộ hàng dữ liệu bằng cách khớp với một giá trị cụ thể, bạn có thể sử dụng hàm INDEX và MATCH để tạo công thức mảng.

Đối sánh chính xác với INDEX và MATCH

Nếu bạn cần tìm hiểu thông tin được liệt kê trong Excel về một sản phẩm, bộ phim hoặc một người cụ thể, v.v., bạn nên sử dụng tốt sự kết hợp của các hàm INDEX và MATCH.

Đối sánh gần đúng với INDEX và MATCH

Đôi khi chúng ta cần tìm các kết quả gần đúng trong Excel để đánh giá hiệu suất của nhân viên, điểm số của học sinh, tính toán bưu phí dựa trên trọng lượng, v.v. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ nói về cách sử dụng hàm INDEX và MATCH để truy xuất kết quả chúng tôi cần.

Tra cứu phân biệt chữ hoa chữ thường

Bạn có thể biết rằng bạn có thể kết hợp các hàm INDEX và MATCH hoặc sử dụng hàm Vlookup để tra cứu các giá trị trong Excel. Tuy nhiên, việc tra cứu không phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy, để thực hiện đối sánh phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn nên tận dụng các chức năng CHÍNH XÁC và CHỌN.


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools for Excel - Giúp Bạn Nổi Bật Giữa Đám Đông

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao  |  Xóa hàng trống  |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu  |  Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Super VLookup: Nhiều tiêu chí  |  Nhiều giá trị  |  Trên nhiều trang tính  |  Tra cứu mờhữu ích. Cảm ơn !
Khuyến cáo. Danh sách thả xuống: Danh sách thả xuống dễ dàng  |  Danh sách thả xuống phụ thuộc  |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọnhữu ích. Cảm ơn !
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  So sánh các cột với Chọn các ô giống nhau và khác nhau hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới  |  Chế độ xem thiết kế  |  Thanh công thức lớn  |  Trình quản lý sổ làm việc & trang tính | Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)  |  Bảng chọn ngày  |  Kết hợp các bảng tính  |  Mã hóa/Giải mã ô  |  Gửi email theo danh sách  |  Siêu lọc  |  Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự ...)  |  50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt ...)  |  40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh ...)  |  19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn ...)  |  12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ ...)  |  7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Tách ô Excel ...)  |  ... và nhiều hơn nữa

Kutools for Excel Tự hào có hơn 300 tính năng, Đảm bảo rằng những gì bạn cần chỉ là một cú nhấp chuột...


Office Tab - Cho phép đọc và chỉnh sửa theo tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang các tab hiệu quả đến Office (bao gồm Excel), giống như Chrome, Edge và Firefox.
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations