Bỏ qua nội dung chính

Lấy giá trị khớp đầu tiên trong ô so với danh sách

Giả sử bạn có một danh sách các từ khóa, để truy xuất từ ​​khóa đầu tiên xuất hiện trong một ô cụ thể, trong khi ô chứa một số giá trị khác, bạn sẽ phải sử dụng một INDEX Đội hình thi đấu công thức với sự giúp đỡ của HỢP ĐỒNG TÌM KIẾM chức năng.

truy xuất giá trị khớp đầu tiên trong ô so với danh sách 1

Làm cách nào để truy xuất giá trị khớp đầu tiên trong ô so với danh sách?

Để có được từ khóa phù hợp đầu tiên trong một ô so với danh sách Từ khóa như bảng hiển thị ở trên, điều đó có nghĩa là chúng ta cần thực hiện một kết hợp chứa hơn là một kết hợp chính xác. Để làm như vậy, bạn có thể sử dụng hàm TÌM KIẾM để cung cấp vị trí của các từ khóa xuất hiện trong ô ở dạng số vào hàm AGGREGATE. Sau đó AGGREGATE sẽ nhận được số nhỏ nhất bằng cách đặt function_num thành 15 và đối số ref2 thành 1. Sau đó, sử dụng MATCH để định vị giá trị nhỏ nhất đầu tiên và đưa số vị trí vào INDEX để truy xuất giá trị tại vị trí đó.

Cú pháp chung

=INDEX(keyword_rng,MATCH(AGGREGATE(15,6,SEARCH(keyword_rng,lookup_cell),1),SEARCH(keyword_rng,lookup_cell),0))

√ Lưu ý: Đây là công thức mảng yêu cầu bạn nhập với Ctrl + sự thay đổi + đăng ký hạng mục thi.

 • từ khóa_rng: Phạm vi của các ô có từ khóa.
 • tra cứu_ô: Ô cần tra cứu nếu nó chứa các từ khóa.

Để lấy từ khóa phù hợp đầu tiên xuất hiện trong ô B5 so với cột Từ khóa, vui lòng sao chép hoặc nhập công thức bên dưới vào ô C5, và nhấn Ctrl + sự thay đổi + đăng ký hạng mục thi để nhận được kết quả:

= INDEX ($ E $ 5: $ E $ 7, TRẬN ĐẤU (AGGREGATE (15,6, TÌM KIẾM ($ E $ 5: $ E $ 7,B5), 1), TÌM KIẾM ($ E $ 5: $ E $ 7,B5), 0))

√ Lưu ý: Các ký hiệu đô la ($) ở trên biểu thị các tham chiếu tuyệt đối, có nghĩa là từ khóa_rng trong công thức sẽ không thay đổi khi bạn di chuyển hoặc sao chép công thức sang các ô khác. Tuy nhiên, không có ký hiệu đô la nào được thêm vào tra cứu_cell vì bạn muốn nó trở nên năng động. Sau khi nhập công thức, hãy kéo chốt điền xuống để áp dụng công thức cho các ô bên dưới.

truy xuất giá trị khớp đầu tiên trong ô so với danh sách 2

Giải thích công thức

=INDEX($E$5:$E$7,MATCH(AGGREGATE(15,6,SEARCH($E$5:$E$7,B5),1),SEARCH($E$5:$E$7,B5),0))

 • TÌM KIẾM ($ E $ 5: $ E $ 7, B5): Hàm TÌM KIẾM trả về vị trí của từng từ khóa trong phạm vi $ E $ 5: $ E $ 7 khi được tìm thấy ở dạng số và #GIÁ TRỊ! lỗi nếu không tìm thấy. Kết quả sẽ là một mảng như thế này: {15; 11; #VALUE!}.
 • ĐỒNG Ý (15,6,TÌM KIẾM ($ E $ 5: $ E $ 7, B5), 1) = ĐỒNG Ý (15,6,{15; 11; #VALUE!}, 1): Hàm AGGREGATE với function_num của 15tùy chọn của 6 sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong mảng theo đối số ref2 1, trong khi bỏ qua các giá trị lỗi. Vì vậy, đoạn mã sẽ trả về 11.
 • TRẬN ĐẤU(ĐỒNG Ý (15,6,TÌM KIẾM ($ E $ 5: $ E $ 7, B5), 1),TÌM KIẾM ($ E $ 5: $ E $ 7, B5), 0) = TRẬN ĐẤU(11,{15; 11; #VALUE!}, 0): Mô hình trận đấu_type 0 buộc hàm MATCH thực hiện đối sánh chính xác và trả về vị trí của 11 trong mảng {15; 11; #VALUE!}. Vì vậy, hàm sẽ trả về 2.
 • INDEX ($ E $ 5: $ E $ 7,TRẬN ĐẤU(ĐỒNG Ý (15,6,TÌM KIẾM ($ E $ 5: $ E $ 7, B5), 1),TÌM KIẾM ($ E $ 5: $ E $ 7, B5), 0)) = INDEX ($ E $ 5: $ E $ 7,2): Sau đó, hàm INDEX trả về 2giá trị thứ n trong phạm vi $ E $ 5: $ E $ 7, Đó là bbb.

chú ý

 • Nếu không có từ khóa nào trong một ô, # MỘT! lỗi sẽ được trả lại.
 • Công thức không phân biệt chữ hoa chữ thường. Để thực hiện đối sánh phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể chỉ cần thay thế hàm TÌM KIẾM bằng TÌM.

Các chức năng liên quan

Hàm INDEX trong Excel

Hàm INDEX trong Excel trả về giá trị được hiển thị dựa trên một vị trí nhất định từ một phạm vi hoặc một mảng.

Hàm MATCH trong Excel

Hàm MATCH trong Excel tìm kiếm một giá trị cụ thể trong một phạm vi ô và trả về vị trí tương đối của giá trị.

Hàm TÌM KIẾM trong Excel

Trong Excel, hàm TÌM KIẾM có thể giúp bạn tìm vị trí của một ký tự hoặc chuỗi con cụ thể từ chuỗi văn bản đã cho như hình minh họa sau. Hướng dẫn này, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng hàm SEARCH này trong Excel.

Hàm AGGREGATE trong Excel

Hàm AGGREGATE trong Excel trả về tổng hợp các phép tính như SUM, COUNT, SMALLL, v.v. với tùy chọn bỏ qua lỗi và hàng ẩn.


Công thức liên quan

Lấy giá trị danh sách đầu tiên từ một ô

Để truy xuất từ ​​khóa đầu tiên được liệt kê trong một phạm vi từ một ô cụ thể, trong khi ô chứa một trong một số giá trị, bạn sẽ phải sử dụng công thức mảng khá phức tạp với các hàm INDEX, MATCH, ISNUMBER và SEARCH.

Đối sánh chính xác với INDEX và MATCH

Nếu bạn cần tìm hiểu thông tin được liệt kê trong Excel về một sản phẩm, bộ phim hoặc một người cụ thể, v.v., bạn nên sử dụng tốt sự kết hợp của các hàm INDEX và MATCH.

Kiểm tra xem một ô có chứa một văn bản cụ thể hay không

Đây là hướng dẫn cung cấp một số công thức để kiểm tra xem một ô có chứa văn bản cụ thể hay không và trả về TRUE và FALSE như hình ảnh chụp màn hình bên dưới, đồng thời giải thích các đối số và cách công thức hoạt động.

Kiểm tra xem ô có chứa tất cả nhiều thứ không

Giả sử trong Excel, có một danh sách các giá trị trong cột E, bạn muốn kiểm tra xem các ô trong cột B có chứa tất cả các giá trị trong cột E hay không và trả về TRUE hoặc FALSE như hình minh họa bên dưới. Ở đây trong hướng dẫn này, nó cung cấp một công thức để giải quyết công việc này.

Kiểm tra xem ô có chứa một trong nhiều thứ không

Hướng dẫn này cung cấp công thức để kiểm tra xem một ô có chứa một trong một số giá trị trong Excel hay không, đồng thời giải thích các đối số trong công thức và cách công thức hoạt động.


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools for Excel - Giúp Bạn Nổi Bật Giữa Đám Đông

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao  |  Xóa hàng trống  |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu  |  Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Super VLookup: Nhiều tiêu chí  |  Nhiều giá trị  |  Trên nhiều trang tính  |  Tra cứu mờhữu ích. Cảm ơn !
Khuyến cáo. Danh sách thả xuống: Danh sách thả xuống dễ dàng  |  Danh sách thả xuống phụ thuộc  |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọnhữu ích. Cảm ơn !
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  So sánh các cột với Chọn các ô giống nhau và khác nhau hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới  |  Chế độ xem thiết kế  |  Thanh công thức lớn  |  Trình quản lý sổ làm việc & trang tính | Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)  |  Bảng chọn ngày  |  Kết hợp các bảng tính  |  Mã hóa/Giải mã ô  |  Gửi email theo danh sách  |  Siêu lọc  |  Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự ...)  |  50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt ...)  |  40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh ...)  |  19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn ...)  |  12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ ...)  |  7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Tách ô Excel ...)  |  ... và nhiều hơn nữa

Kutools for Excel Tự hào có hơn 300 tính năng, Đảm bảo rằng những gì bạn cần chỉ là một cú nhấp chuột...


Office Tab - Cho phép đọc và chỉnh sửa theo tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang các tab hiệu quả đến Office (bao gồm Excel), giống như Chrome, Edge và Firefox.
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations