Bỏ qua nội dung chính

Tra cứu giá trị từ một trang tính hoặc sổ làm việc khác

Nếu bạn biết cách sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm các giá trị trong một trang tính, thì các giá trị vlookup từ một trang tính hoặc sổ làm việc khác sẽ không phải là vấn đề đối với bạn.


Giá trị VLOOKUP từ một trang tính khác

Phần này sẽ chỉ cho bạn cách vlookup các giá trị từ một trang tính khác trong Excel.

Công thức chung

=VLOOKUP(lookup_value,sheet_range,col_index,[range_lookup])

Lập luận

 • Lookup_value (bắt buộc): Giá trị bạn đang tìm kiếm. Nó phải nằm trong cột đầu tiên của sheet_range.
 • Sheet_range (bắt buộc): Một dải ô trong một trang tính nhất định chứa hai hoặc nhiều cột nơi định vị cột giá trị tra cứu và cột giá trị kết quả.
 • Col_index (bắt buộc): Số cột cụ thể (nó là một số nguyên) của table_array, mà bạn sẽ trả về giá trị phù hợp từ đó.
 • Range_lookup (tùy chọn): Đây là một giá trị logic xác định xem hàm VLOOKUP này sẽ trả về kết quả khớp chính xác hay kết quả gần đúng.

Nhấp để biết thêm về Hàm VLOOKUP.

Trong trường hợp này, tôi cần tra cứu các giá trị trong phạm vi B3: C14 của trang tính có tên "Bán hàng", và trả về kết quả tương ứng trong Tổng kết bảng tính.

1. Chọn một ô trống trong trang tính Tóm tắt, sao chép công thức bên dưới vào đó và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa.

=VLOOKUP($B5,Sales!B3:C14,2,0)

Ghi chú:

 • B5 là tham chiếu ô chứa giá trị bạn đang tìm kiếm;
 • Bán hàng là tên trang tính mà bạn sẽ tra cứu giá trị từ đó;
 • B3: C14 là phạm vi chứa cột giá trị tra cứu và cột giá trị kết quả;
 • 2 có nghĩa là giá trị kết quả nằm trên cột thứ hai của dải ô B3: C14;
 • 0 ở đây có nghĩa là hàm VLOOKUP sẽ trả về một kết quả khớp chính xác. Nếu không tìm thấy giá trị đối sánh chính xác, giá trị đó sẽ trả về giá trị lỗi # N / A.

2. Sau đó kéo Điền vào Xử lý xuống để nhận tất cả các kết quả.


Các giá trị VLOOKUP từ một sổ làm việc khác

Giả sử có một tên wokbook "Báo cáo bán hàng", để tra cứu trực tiếp các giá trị trong một trang cụ thể của sổ làm việc này ngay cả khi nó bị đóng, vui lòng làm như sau.

Công thức chung

=VLOOKUP(lookup_value,[workbook]sheet!range,col_index,[range_lookup])

Lập luận

 • Lookup_value (bắt buộc): Giá trị bạn đang tìm kiếm. Nó phải nằm trong cột đầu tiên của sheet_range.
 • [workbook]sheet!range (bắt buộc): Phạm vi ô của trang tính trong sổ làm việc cụ thể, chứa hai hoặc nhiều cột nơi định vị cột giá trị tra cứu và cột giá trị kết quả.
 • Col_index (bắt buộc): Số cột cụ thể (nó là một số nguyên) của table_array, mà bạn sẽ trả về giá trị phù hợp từ đó.
 • Range_lookup (tùy chọn): Đây là một giá trị logic xác định xem hàm VLOOKUP này sẽ trả về kết quả khớp chính xác hay kết quả gần đúng.

1. Chọn một ô trống, sao chép công thức bên dưới vào đó và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa.

=VLOOKUP($B5,'[Sales report.xlsx]Sales'!B3:C14,2,0)

Lưu ý: Nếu không thể tìm thấy giá trị khớp chính xác, hàm Vlookup sẽ trả về giá trị lỗi # N / A.

2. Sau đó kéo Fill Handle xuống để áp dụng công thức cho các ô khác để nhận được tất cả kết quả. Xem ảnh chụp màn hình:


Chức năng liên quan

Hàm VLOOKUP
Hàm VLOOKUP trong Excel tìm kiếm một giá trị bằng cách khớp trên cột đầu tiên của bảng và trả về giá trị tương ứng từ một cột nhất định trong cùng một hàng.


Công thức liên quan

Công thức Vlookup - công cụ tính chi phí vận chuyển
Bài viết này cung cấp các bước chi tiết để tính toán chi phí vận chuyển dựa trên trọng lượng cụ thể của một mặt hàng trong Excel.
Bấm để biết thêm ...

Tra cứu giá trị trên nhiều trang tính với tên trang tính động
Trong nhiều trường hợp, bạn có thể cần thu thập dữ liệu trên nhiều trang tính để tóm tắt. Bài viết này cung cấp các phương pháp để bạn dễ dàng tra cứu các giá trị cụ thể trên các trang tính với tên trang tính động.
Bấm để biết thêm ...

Vlookup và trả về các giá trị phù hợp trong nhiều cột
Thông thường, việc áp dụng hàm Vlookup chỉ có thể trả về giá trị phù hợp từ một cột. Đôi khi, bạn có thể cần trích xuất các giá trị phù hợp từ nhiều cột dựa trên tiêu chí. Đây là giải pháp cho bạn.
Bấm để biết thêm ...

Vlookup để trả về nhiều giá trị trong một ô
Thông thường, khi áp dụng hàm Vlookup, nếu có nhiều giá trị phù hợp với tiêu chí, bạn chỉ có thể nhận được kết quả của giá trị đầu tiên. Nếu bạn muốn trả về tất cả các kết quả phù hợp và hiển thị tất cả chúng trong một ô duy nhất, bạn có thể đạt được điều gì?
Bấm để biết thêm ...

Vlookup và trả về toàn bộ hàng có giá trị phù hợp
Thông thường, sử dụng hàm vlookup chỉ có thể trả về một kết quả từ một cột nhất định trong cùng một hàng. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách trả về toàn bộ hàng dữ liệu dựa trên các tiêu chí cụ thể.
Bấm để biết thêm ...


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao  |  Xóa hàng trống  |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu  |  Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Super VLookup: Nhiều tiêu chí  |  Nhiều giá trị  |  Trên nhiều trang tính  |  Tra cứu mờhữu ích. Cảm ơn !
Khuyến cáo. Danh sách thả xuống: Danh sách thả xuống dễ dàng  |  Danh sách thả xuống phụ thuộc  |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọnhữu ích. Cảm ơn !
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  So sánh các cột với Chọn các ô giống nhau và khác nhau hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới  |  Chế độ xem thiết kế  |  Thanh công thức lớn  |  Trình quản lý sổ làm việc & trang tính | Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)  |  Bảng chọn ngày  |  Kết hợp các bảng tính  |  Mã hóa/Giải mã ô  |  Gửi email theo danh sách  |  Siêu lọc  |  Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự ...)  |  50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt ...)  |  40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh ...)  |  19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn ...)  |  12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ ...)  |  7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Tách ô Excel ...)  |  ... và nhiều hơn nữa

Kutools cho Excel tự hào có hơn 300 tính năng, Đảm bảo rằng những gì bạn cần chỉ là một cú nhấp chuột...


Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang các tab hiệu quả đến Office (bao gồm Excel), giống như Chrome, Edge và Firefox.
Comments (3)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
What does this mean: "Sheet_range (required): A range of cells in a certain worksheet which contains two or more columns where the lookup value column and the result value column locating."?
By "locating", do you mean "are located"?
Would you please rephrase this sentence.

Also, after reading this it is still not clear to me how to do the following:
tell Excel to look in another sheet for a specific pair of values matching two cells in the current sheet, and copy to the current sheet a value of values in another cell.

Specifically, I've got a long list of names on sheet A, and I want to copy all their phone numbers and email addresses from Sheet B, to Sheet A
This comment was minimized by the moderator on the site
What does this mean: "Sheet_range (required): A range of cells in a certain worksheet which contains two or more columns where the lookup value column and the result value column locating."?
By "locating", do you mean "are located"?
Would you please rephrase this sentence.

Also, after reading this it is still not clear to me how to do the following:
tell Excel to look in another sheet for a specific pair of values matching two cells in the current sheet, and copy to the current sheet a value of values in another cell.

Specifically, I've got a long list of names on sheet A, and I want to copy all their phone numbers and email addresses from Sheet B, to Sheet A
This comment was minimized by the moderator on the site
What does this mean: "Sheet_range (required): A range of cells in a certain worksheet which contains two or more columns where the lookup value column and the result value column locating."?By "locating", do you mean "are located"?Would you please rephrase this sentence.
Also, after reading this it is still not clear to me how to do the following:tell Excel to look in another sheet for a specific pair of values matching two cells in the current sheet, and copy to the current sheet a value of values in another cell.
Specifically, I've got a long list of names on sheet A, and I want to copy all their phone numbers and email addresses from Sheet B, to Sheet A
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations