Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Công thức Excel: Kết hợp các ô bằng dấu phẩy

Ở đây, hướng dẫn này cung cấp một số công thức để nối nhiều ô thành một ô với dấu phẩy làm dấu phân cách như hình minh họa bên dưới và cũng giải thích cách các công thức hoạt động trong Excel.
doc kiểm tra xem có chứa một số chứ không phải những người khác 1

Công thức 1 Kết hợp các ô với dấu phẩy bằng cách sử dụng &

Công thức chung:

text_1&","&text_2&","&…&"," &text_n

Lập luận

Text_1, text_2, text_n: the cells or text strings you want to combine with comma.

Công thức này hoạt động như thế nào

Ví dụ: bạn muốn kết hợp các ô của mỗi hàng trên cột B, cột C, cột D và cột E thành một ô có dấu phẩy, vui lòng sử dụng công thức dưới đây trong một ô trống.

=B3&","&C3&","&D3&","&E3

nhấn Đi vào thì các ô được kết hợp với nhau bằng dấu phẩy.
doc kết hợp các ô với dấu phẩy 2

Giải thích

&: sử dụng trình kết nối này để kết hợp các ô và dấu phẩy.

chú ý

Nếu bạn muốn trực tiếp sử dụng văn bản thay vì tham chiếu ô trong công thức, vui lòng sử dụng chuỗi văn bản có dấu ngoặc kép.
doc kết hợp các ô với dấu phẩy 3

Công thức 2 Kết hợp các ô với dấu phẩy bằng cách sử dụng hàm CONCATENATE

Công thức chung:

CONCATENATE(text_1,",",text_2,",",…",",text_n)

Lập luận

Text_1, text_2, text_n: the cells or text strings you want to combine with comma.

Công thức này hoạt động như thế nào

Ví dụ: bạn muốn kết hợp ô B3, C3, D3 và E3 thành một ô có dấu phẩy, vui lòng sử dụng công thức dưới đây trong một ô trống.

=CONCATENATE(B3,",",C3,",",D3,",",E3)

nhấn Đi vào thì các ô được kết hợp với nhau bằng dấu phẩy.
doc kết hợp các ô với dấu phẩy 4

Giải thích

CONCATENATE function: Hàm CONCATENATE dùng để nối văn bản lại với nhau.

chú ý

Nếu bạn muốn trực tiếp sử dụng văn bản thay vì tham chiếu ô trong công thức, vui lòng đặt chuỗi văn bản bằng dấu ngoặc kép.
doc kết hợp các ô với dấu phẩy 5

Nếu có các ô trống được sử dụng để kết hợp, sẽ có thêm dấu phẩy trong ô kết hợp bằng cách sử dụng 2 công thức trên (& và CONCATENATE) như ảnh chụp màn hình bên dưới.
doc kết hợp các ô với dấu phẩy 6

Trong trường hợp này, vui lòng chọn công thức 3.

Công thức 3 Kết hợp các ô với dấu phẩy bằng cách kết hợp các hàm SUBSTITUTE và TRIM

Công thức chung:

=SUBSTITUTE(TRIM(text_1&" "&text_2&" "&…&" "&text_n)," ",", ")

Lập luận

Text_1, text_2, text_n: the cells or text strings you want to combine with comma.

Công thức này hoạt động như thế nào

Ví dụ: bạn muốn kết hợp ô B3, C3, D3 và E3 thành một ô có dấu phẩy, vui lòng sử dụng công thức dưới đây trong một ô trống.

=SUBSTITUTE(TRIM(B3&" "&C3&" "&D3&" "&E3)," ",", ")

nhấn Đi vào , sau đó kéo chốt điền xuống để áp dụng công thức này cho các ô bạn cần kết hợp, sau đó các ô được kết hợp bằng dấu phẩy được phân tách.
doc kết hợp các ô với dấu phẩy 7

Giải thích

TRIM hàm: hàm TRIM loại bỏ tất cả các khoảng trắng thừa khỏi chuỗi văn bản. Đây TRIM (B3 & "" & C3 & "" & D3 & "" & E3) sẽ kết hợp các ô với khoảng trắng và sau đó xóa các khoảng trắng thừa, công thức này sẽ dừng dấu phẩy ở cuối hoặc ở đầu.

THAY THẾ chức năng: hàm SUBSTITUTE được sử dụng để thay thế văn bản bằng văn bản cụ thể. Đây = SUBSTITUTE (TRIM (B3 & "" & C3 & "" & D3 & "" & E3), "", ",") sẽ thay thế khoảng trắng bằng dấu phẩy và dấu cách trong chuỗi văn bản kết hợp (sự kết hợp của B3, C3, D3 và E3).

chú ý

Nếu bạn muốn trực tiếp sử dụng văn bản thay vì tham chiếu ô trong công thức, vui lòng đặt chuỗi văn bản bằng dấu ngoặc kép.

Kết hợp các ô với các dấu phân cách khác

Nếu bạn muốn sử dụng các dấu phân tách khác để thay thế dấu phẩy, hãy thay đổi “,” trong công thức thành các dấu phân tách khác. Ví dụ: kết hợp với biểu tượng dấu cộng.

= SUBSTITUTE (TRIM (B6 & "" & C6 & "" & D6 & "" & E6), "", "+")
Or
= CONCATENATE (B3, "+", C3, "+", D3, "+", E3)
Or
= B3 & "+" & C3 & "+" & D3 & "+" & E3
doc kết hợp các ô với dấu phẩy 8

Tệp mẫu

doc mẫuNhấp để tải xuống tệp mẫu


Công thức tương đối


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Bạn có muốn hoàn thành công việc hàng ngày của mình một cách nhanh chóng và hoàn hảo? Kutools cho Excel mang đến 300 tính năng nâng cao mạnh mẽ (Kết hợp sổ làm việc, tính tổng theo màu, chia nhỏ nội dung ô, chuyển đổi ngày tháng, v.v.) và tiết kiệm 80% thời gian cho bạn.

  • Được thiết kế cho 1500 tình huống công việc, giúp bạn giải quyết 80% các vấn đề về Excel.
  • Giảm hàng nghìn lần nhấp chuột và bàn phím mỗi ngày, giảm mỏi mắt và mỏi tay.
  • Trở thành chuyên gia Excel trong 3 phút. Không còn cần phải nhớ bất kỳ công thức và mã VBA đau đớn nào.
  • 30 ngày dùng thử miễn phí không giới hạn. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày. Nâng cấp miễn phí và hỗ trợ trong 2 năm.
Ribbon của Excel (với Kutools cho Excel được cài đặt)

Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

  • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
  • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
  • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
  • Mang lại các tab hiệu quả cho Office (bao gồm Excel), Giống như Chrome, Firefox và Internet Explorer mới.
Ảnh chụp màn hình của Excel (với Office Tab được cài đặt)
Nhận xét (1)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nếu bạn có Office 365, hãy sử dụng chức năng ArrayToText mới.
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất