Bỏ qua nội dung chính
Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Trích xuất văn bản sau trường hợp cuối cùng của một ký tự cụ thể

Nếu bạn có một danh sách các chuỗi văn bản phức tạp chứa nhiều dấu phân cách (lấy ví dụ như ảnh chụp màn hình bên dưới, chứa dấu gạch ngang, dấu phẩy, dấu cách trong dữ liệu ô) và bây giờ, bạn muốn tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của dấu gạch nối , và sau đó trích xuất chuỗi con sau nó. Bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số công thức để giải quyết công việc này.


Công thức 1: Trích xuất chuỗi con sau trường hợp cuối cùng của dấu phân cách cụ thể

Trong Excel, hàm RIGHT kết hợp các hàm LEN, SEARCH, SUBSTITUTE có thể giúp bạn tạo công thức để giải công việc này.

1. Để trích xuất chuỗi con sau lần xuất hiện cuối cùng của ký tự gạch nối, vui lòng nhập hoặc sao chép công thức sau vào ô trống:

=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH("#",SUBSTITUTE(A2,"-","#",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"-","")))))

2. Sau đó, kéo chốt điền xuống các ô mà bạn muốn áp dụng công thức này và bạn sẽ nhận được kết quả như hình minh họa bên dưới:


Giải thích công thức:

1. LEN (A2) -LEN (SUBSTITUTE (A2, "-", "")): Phần này dùng để lấy số ký tự gạch nối trong ô A2.

 • LEN (A2): Hàm LEN này trả về tổng số ký tự trong ô A2. Nó sẽ trở lại: 44.
 • SUBSTITUTE (A2, "-", ""): Hàm SUBSTITUTE này được sử dụng để thay thế tất cả các dấu gạch nối bằng không. Và bạn sẽ nhận được kết quả như sau: “InsertDeleterows, trang tính, hình ảnh, công thức".
 • LEN (SUBSTITUTE (A2, "-", ""): Lấy tổng độ dài của chuỗi văn bản trong ô A2 không có dấu gạch ngang.
 • LEN (A2) -LEN (SUBSTITUTE (A2, "-", "")): Trừ độ dài của chuỗi văn bản không có dấu gạch nối khỏi tổng độ dài chuỗi để có số lượng dấu gạch nối và giá trị này sẽ nhận được 2.

2. SUBSTITUTE (A2, "-", "#", LEN (A2) -LEN (SUBSTITUTE (A2, "-", ""))): Hàm SUBSTITUTE này được sử dụng để thay thế lần xuất hiện cuối cùng của dấu gạch nối được trả về bởi công thức phần đầu bằng ký tự #. Và bạn sẽ nhận được kết quả này: “Chèn-Xóa # hàng, trang tính, hình ảnh, công thức".

3. TÌM KIẾM ("#", SUBSTITUTE (A2, "-", "#", LEN (A2) -LEN (SUBSTITUTE (A2, "-", ""))))= TÌM KIẾM ("#", "Chèn-Xóa # hàng, trang tính, hình ảnh, công thức"): Hàm SEARCH này sẽ trả về vị trí của ký tự # trong chuỗi văn bản mà hàm SUBSTUTTE trả về. Nó sẽ nhận được số 14.

4. LEN(A2)-SEARCH("#",SUBSTITUTE(A2,"-","#",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"-","")))): Phần này của công thức sẽ có bao nhiêu ký tự sau dấu gạch ngang cuối cùng. Điều này sẽ nhận được số 30.

5. RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH("#",SUBSTITUTE(A2,"-","#",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"-","")))))= QUYỀN (A2, 30): Cuối cùng, hàm RIGHT được sử dụng để trích xuất 30 ký tự được trả về bởi công thức ở bước 4 từ phía bên phải của chuỗi văn bản trong ô A2.


Ghi chú:

1. Nếu bạn cần trích xuất văn bản sau lần xuất hiện cuối cùng của các dấu phân cách khác, bạn chỉ cần thay đổi ký tự gạch nối bằng dấu phân cách khác khi cần.

2. Nếu không có dấu phân tách cụ thể trong chuỗi văn bản, công thức trên sẽ nhận được giá trị lỗi, xem ảnh chụp màn hình:

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể đưa công thức trên vào hàm IFERROR, vui lòng áp dụng công thức sau:

=IFERROR(RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH("#",SUBSTITUTE(A2,"-","#",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"-",""))))), A2)


Công thức 2: Trích xuất chuỗi con sau trường hợp cuối cùng của dấu phân cách cụ thể

Đây là một công thức đơn giản khác được tạo bởi các hàm TRIM, RIGHT, SUBSTITUTE, REPT và LEN cũng có thể giúp bạn giải quyết công việc này trong Excel.

1. Vui lòng sao chép hoặc nhập công thức dưới đây vào ô trống mà bạn muốn nhận kết quả:

=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A2,"-",REPT(" ",LEN(A2))),LEN(A2)))

2. Và sau đó, kéo chốt điền xuống các ô mà bạn muốn áp dụng công thức này và tất cả các chuỗi con sau dấu gạch ngang cuối cùng đã được trích xuất như ảnh chụp màn hình bên dưới:


Giải thích công thức:

1. LEN (A2): Hàm LEN này trả về tổng số ký tự trong ô A2. Đây sẽ được công nhận là đối số num_chars trong hàm RIGHT. Nó sẽ trở lại: 44.

2. SUBSTITUTE (A2, "-", REPT ("", LEN (A2))):

 • REPT ("", LEN (A2): Hàm REPT này được sử dụng để lấy một số chuỗi không gian dựa trên độ dài của ô A2.
 • SUBSTITUTE (A2, "-", REPT ("", LEN (A2))): Hàm SUBSTITUTE này sẽ thay thế các ký tự gạch nối trong ô A2 bằng các chuỗi dấu cách được trả về bởi hàm REPT.

Công thức phần này sẽ được công nhận là đối số văn bản trong hàm RIGHT.

3. RIGHT (SUBSTITUTE (A2, "-", REPT ("", LEN (A2))), LEN (A2)): Hàm RIGHT này sẽ lấy văn bản từ phía bên phải của chuỗi văn bản được trả về bởi hàm SUBSTITUTE.

4. TRIM (): Hàm TRIM này được sử dụng để loại bỏ tất cả các khoảng trắng thừa và chỉ để lại một khoảng trắng giữa các từ.


Các hàm tương đối được sử dụng:

 • RIGHT:
 • Hàm RIGHT trích xuất một số ký tự cụ thể từ phía bên phải của chuỗi văn bản.
 • SEARCH:
 • Hàm TÌM KIẾM có thể giúp bạn tìm vị trí của một ký tự hoặc chuỗi con cụ thể từ văn bản đã cho.
 • LEN:
 • Hàm LEN trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản.
 • SUBSTITUTE:
 • Hàm SUBSTITUTE của Microsoft Excel thay thế văn bản hoặc ký tự trong chuỗi văn bản bằng văn bản hoặc ký tự khác.
 • TRIM:
 • Hàm TRIM loại bỏ tất cả các khoảng trắng thừa khỏi chuỗi văn bản và chỉ giữ các khoảng trắng đơn giữa các từ.
 • REPT:
 • Hàm REPT được sử dụng để lặp lại các ký tự một số lần nhất định.

Các bài viết khác:

 • Trích xuất nhiều dòng từ một ô
 • Nếu bạn có danh sách các chuỗi văn bản được phân tách bằng dấu ngắt dòng (xảy ra bằng cách nhấn phím Alt + Enter khi nhập văn bản) và bây giờ, bạn muốn trích xuất các dòng văn bản này thành nhiều ô như hình minh họa bên dưới. Làm thế nào bạn có thể giải quyết nó với một công thức trong Excel?
 • Trích xuất từ ​​thứ N từ chuỗi văn bản trong Excel
 • Nếu bạn có một danh sách các chuỗi hoặc câu văn bản, bây giờ, bạn muốn trích xuất từ ​​thứ n cụ thể từ danh sách như hình minh họa bên dưới. Bài viết này tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp để giải quyết công việc này trong Excel.
 • Trích xuất văn bản giữa các dấu ngoặc đơn từ chuỗi văn bản
 • Nếu có một phần văn bản được bao quanh bởi dấu ngoặc đơn trong chuỗi văn bản, bây giờ, bạn cần trích xuất tất cả các chuỗi văn bản giữa các dấu ngoặc đơn như hình minh họa sau. Làm cách nào bạn có thể giải quyết công việc này trong Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng?
 • Trích xuất chuỗi con từ chuỗi văn bản trong Excel
 • Có thể một nhiệm vụ phổ biến đối với bạn là bạn cần trích xuất chuỗi con từ chuỗi văn bản, trong Excel, không có hàm trực tiếp để thực hiện việc này, nhưng với sự trợ giúp của các hàm LEFT, RIGHT, MID và SEARCH, bạn có thể trích xuất các loại chuỗi con khi bạn cần.

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools for Excel - Giúp Bạn Nổi Bật Giữa Đám Đông

Bạn có muốn hoàn thành công việc hàng ngày của mình một cách nhanh chóng và hoàn hảo? Kutools for Excel mang đến 300 tính năng nâng cao mạnh mẽ (Kết hợp sổ làm việc, tính tổng theo màu, chia nội dung ô, chuyển đổi ngày, v.v...) và tiết kiệm 80% thời gian cho bạn.

 • Được thiết kế cho 1500 kịch bản công việc, giúp bạn giải quyết 80% vấn đề về Excel.
 • Giảm hàng nghìn lần nhấp chuột và bàn phím mỗi ngày, giảm mỏi mắt và mỏi tay.
 • Trở thành chuyên gia Excel trong 3 phút. Không còn cần phải nhớ bất kỳ công thức và mã VBA đau đớn nào.
 • 30 ngày dùng thử miễn phí không giới hạn. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày. Nâng cấp miễn phí và hỗ trợ trong 2 năm.
Ribbon của Excel (với Kutools for Excel Cài đặt)

Office Tab - Cho phép đọc và chỉnh sửa theo tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang lại các tab hiệu quả cho Office (bao gồm Excel), Giống như Chrome, Firefox và Internet Explorer mới.
Ảnh chụp màn hình của Excel (có Office Tab Cài đặt)
Nhận xét (3)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
làm thế nào để bạn có được mọi thứ sau ký tự thứ N cuối cùng khi có nhiều ký tự 'N' mà bạn muốn. Thí dụ.

1-2-3-4.ip.linodeusercontent.com.
1.2.3.4.ipv4.siêu tân tinh.orange.pl.

tôi muốn lấy bit cuối cùng sau địa chỉ IP. Vì vậy, nó kết thúc như thế này
ip.linodeusercontent.com.
pv4.siêu tân tinh.orange.pl.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
ở đâu "." là nhân vật thứ n của tôi
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi thực sự phải đếm ký tự thứ N từ bên phải 2 hoặc 3 lần và nhận được mọi thứ sau đó, không tính ký tự thứ N từ bên trái vì điều đó khác nhau. một nỗi đau như vậy mà không có kỹ năng ... lol
Không có bình luận nào được đăng ở đây